gasia-zrzuca-kubek.jpg

gasia-zrzuca-kubek.jpg

Przypiski

[1] Ach!
[2] Nekotoperz: Wynoś się wreszcie stąd!
[3] Catch!
[4] I w ten właśnie sposób Gasia przeniosła się do Łabędzia.

- - - Index - - -