dokumenty_gina.jpg

dokumenty_gina.jpg

Przypiski

Nekotoperz:
Gdzie to?
He?!
Było przed chwilą...
Jak to??

Odgłos przewracanych papierów:
pera-pera
para-para

I tylko Łabędź widzi, jak dokumenty giną...

- - - Index - - -